top of page

Användning av platsdata

Kristinestad är en liten och mysig stad, och du hittar säkert till de olika platserna med hjälp av kartan. Du kan också, om du vill, välja att se din egen position på kartan. För att detta ska vara möjligt måste du tillåta att webbsidan får tillgång till din platsinformation.

 

Webbsidan frågar automatiskt om detta då du startar rundvandringen eller går in på barnens karta. Genom att svara "ja" på den frågan, får du se dig själv på kartan. 

Om webbsidan inte frågar om lov kan det hända att du har stängt av detta på din telefon. Då behöver du granska dina telefoninställningar.

Sidan lagrar inte dina data, utan platsinformationen används endast för att visa din position på kartan medan du använder sidan.

bottom of page